SCURTA DESCRIERE A PROIECTULUI CU TITLUL

"DEZVOLTAREA DURABILĂ A SC AVIGEO SRL PRIN EXTINDEREA ACTIVITĂȚII ÎN DOMENIUL SERVICIILOR PUBLICITARE "

 Denumirea beneficiarului: AVIGEO SRL

Număr de referință: contract de finanțare nr. nr. 273/31.07.2017, cod SMIS 103213

Programul Operațional Regional 2014 – 2020, Axa prioritara 2 - Îmbunătățirea competitivității întreprinderilor mici şi mijlocii, Prioritatea de investiții 2.1. Promovarea spiritului antreprenorial, în special prin facilitarea exploatării economice a ideilor noi și prin încurajarea creării de noi întreprinderi, inclusiv prin incubatoare de afaceri.

Autoritatea de Management: Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice

Organism Intermediar: Agenția pentru Dezvoltare Regională Sud Muntenia

Data de începere a proiectului: 08/08/2016; Data finalizării proiectului: 31/07/2018; Perioada de implementare: 24 luni

Valoarea totală a proiectului: este 1.351.568,68 lei, din care valoarea eligibilă a proiectului este de 1.103.567,00 lei, iar valoarea nerambursabila 882.853,00 lei, unde 750.425,05 lei reprezintă valoarea acordată prin FEDR și 132.427,95 lei reprezintă valoarea acordată din bugetul național.

Obiectivul general al proiectului: Consolidarea poziției pe piață a SC AVIGEO SRL, in domeniul serviciilor publicitare, identificat in Strategia Națională de Competitivitate.

Obiectivele specifice ale proiectului:

Obiectivul specific nr. 1: Valorificarea sectorului productiv al intreprinderii prin extindere, modernizare, inovarea serviciilor si proceselor.

Obiectivul specific nr.2: Accelerarea procesului investițional prin valorificarea oportunității de accesare a fondurilor nerambursabile.

Obiectivul specific nr.3: Crearea de noi locuri de munca in cadrul firmei

Rezultatele proiectului:

Rezultat 1

- 6 buc active corporale (echipamente/dotări)

- 7 buc active necorporale (7 soft-uri)

- 1 buc platforma de comercializare on-line

- 1 serviciu semnificativ îmbunătățit

- 4 procese noi de realizare a serviciilor de publicitate

Rezultat 2

1 Proiect elaborat si implementat in conformitate cu cerințele Programului POR 2014 – 2020

Rezultat 3

5 locuri de muncă nou create

Locul de implementare al proiectului:Municipiul Târgoviște, Str. Constantin Brâncoveanu, Micro III, Punctul termic nr.2, Județul Dambovita

Pentru informații detaliate despre celelalte programe cofinanțate de Uniunea Europeană, vă invităm să vizitați